Akcepto-paĝoĈarto de la Unuiĝintaj Nacioj → Ĉapitro V

Ĉapitro V: Konsilio pri Sekureco

Aliaj partoj: Antaŭparolo, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Konsisto

Artikolo 23

 1. La Konsilio pri Sekureco konsistas el dek-kvin membroj de la Organizo. La Respubliko Ĉinio, Francio, la Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj, la Unuiĝinta Reĝlando de Grand-Britujo kaj Nord-Irlando kaj Usono estas permanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco. Dek kromaj membroj de la Organizo estas elektataj, kiel nepermanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco, de la Ĝenerala Asembleo kiu speciale konsideras, unuavice, la kontribuadon de la membroj de la Organizo al la konservado de la internaciaj paco kaj sekureco kaj al la ceteraj celoj de la Organizo kaj ankaŭ justan geografian distribuon.
 2. La nepermanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco estas elektataj por periodo de du jaroj. dum la unua elekto de la nepermanentaj membroj post kiam la nombro da membroj de la Konsilio pri Sekureco estos altigitaj de dek-unu al dek-kvin, du el la kvar kromaj membroj estos elektataj por periodo de unu jaro. La elirantaj membroj ne tuj reelekteblas.
 3. Ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco havas unu reprezentanton en la Konsilio.

Funkcioj kaj povoj

Artikolo 24

 1. Por certigi la rapidan kaj efikan agon de la Organizo, ĝiaj membroj donas al la Konsilio pri Sekureco la precipan respondecon por la konservado de la internaciaj paco kaj sekureco kaj agnoskas ke, plenumante siajn devojn kiujn trudas al ĝi tiu respondeco, la Konsilio pri Sekureco agas en ilia nomo.
 2. En la plenumado de tiuj devoj, la Konsilio pri Sekureco agas konforme al la celoj kaj principoj de la Unuiĝintaj Nacioj. La specifaj povoj donitaj al la Konsilio pri Sekureco por ebligi al ĝi plenumi tiujn devojn estas difinitaj en la Ĉapitroj VI, VII, VIII kaj XII.
 3. La Konsilio pri Sekureco submetas por kontrolado jarajn raportojn kaj, laŭokaze, specialajn raportojn al la Ĝenerala Asembleo.

Artikolo 25

La membroj de la Organizo interkonsentas akcepti kaj apliki la decidojn de la Konsilio pri Sekureco konforme al tiu ĉi Ĉarto.

Artikolo 26

Por subteni la starigon kaj konservadon de la internaciaj paco kaj sekureco kun la minimuma devojigo al armado de la homaj kaj ekonomiaj resursoj de la mondo, la Konsilio pri Sekureco estas taskita, helpe de la Komitato de ĉefstabo starigita per la Artikolo 47, ellabori planojn submetotajn al la membroj de la Organizo por starigi sistemon de regulado de la armaĵoj.

Voĉdonado

Artikolo 27

 1. Ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco disponas pri unu voĉo.
 2. La decidoj de la Konsilio pri Sekureco pri proceduraj demandoj estas farataj per jesa voĉo de naŭ membroj.
 3. La decidoj de la Konsilio pri Sekureco pri ĉiuj aliaj demandoj estas farataj per jesa voĉo de naŭ ĝiaj membroj en kiu estas entenataj la voĉoj de ĉiuj permanentaj membroj, ĉe kio, en la decidoj farataj laŭ la teksto de la Ĉapitro VI kaj de la paragrafo 3 de la Artikolo 52, konfliktpartioj detenas sin voĉdoni.

Proceduro

Artikolo 28

 1. La Konsilio pri Sekureco estas organizita tiel ke ĝi povas plenumi siajn funkciojn permanente. Por tio, ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco devas havi ĉiumomente reprezentanton en la sidejo de la Organizo.
 2. La Konsilio pri Sekureco faras regulajn kunvenojn, en kiu ĉiu ĝia membro povas, se li deziras, reprezentigi sin per membro de sia registaro aŭ per ia alia speciale nomunita reprezentanto.
 3. La Konsilio pri Sekureco povas kunveni en ĉiuj lokoj aliaj ol la sidejo de la Organizo kiujn ĝi juĝas taŭgaj por faciligi ĝian taskon.

Artikolo 29

La Konsilio pri Sekureco povas krei la kromajn organojn kiujn ĝi juĝas necesaj por la plenumado de ĝiaj funkcioj.

Artikolo 30

La Konsilio pri Sekureco starigas sian internan regularon, en kiu ĝi fiksas la manieron nomuni sian Prezidanton.

Artikolo 31

Ĉiu Membro de la Organizo kiu ne estas membro de la Konsilio pri Sekureco povas partopreni, sen voĉdonrajto, en la diskuto de ĉia demando submetita al la Konsilio pri Sekureco, ĉiam kiam ĝi opinias ke la interesoj de tiu Membro estas aparte tuŝataj.

Artikolo 32

Ĉiu Membro de la Unuiĝintaj Nacioj kiu ne estas membro de la Konsilio pri Sekureco aŭ ĉiu ŝtato kiu ne estas Membro de la Unuiĝintaj Nacioj, se ĝi estas partio de disputo ekzaminata de la Konsilio pri Sekureco, estas invitata partopreni, sen voĉdonrajto, en la diskutoj pri tiu disputo. La Konsilio pri Sekureco determinas la kondiĉojn kiujn ĝi opinias justaj por la partopreno de ŝtato kiu ne estas Membro de la Organizo.

Tradukis Vilhelmo Lutermano
Aliaj partoj: Antaŭparolo, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Portfolio

Priserĉu la TTT-ejon

Citaĵo de la tago

"Amikeco liberigas el timo kaj servuteco, ĝi estas saĝeco mem."

Epikuro